Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945" jest organizacją pożytku publicznego założona w celu dokumentowania i upamiętniania walk w obronie stolicy w latach II wojny światowej.

Wydawane przez Fundację publikacje opisują ówczesny los miasta i mieszkańców, pozostającego stolicą Polski pomimo terroru i próby zdegradowania do miasta prowincjonalnego.

Proponujemy zakup n.w.
publikacji po kosztach własnych /bez marży/:

1. Karol Mórawski , Krzysztof Oktabiński , Lidia Świerczek
-
ŻOLIBORZ- BIELANY                
Książka o charakterze przewodnika
historycznego , poprzedzona zwięzłym wstępem prezentującym chronologicznie
dzieje Żoliborza , przedstawia bohaterskie walki powstańcze na terenie tej
dzielnicy , sąsiednich Bielan oraz Puszczy Kampinowskiej wchodzącej w skład VII
obwodu "Obroża". Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945",
1999, wyd. 1, format B 5, s. 141, ilustracje / zdjęcia archiwalne, współczesne,
mapy, plany /, oprawa twarda foliowana, ISBN 83-87224-15-4, cena det. 15 zł.

 2. Stanisław Kopf – POWIŚLE                                                       
    
Książka poprzedzona wstępem z historii Powiśla utrzymana jest
w konwencji krótkiego szkicu o wybranych zagadnieniach i ludziach Powstania
Warszawskiego. Powiśle stanowiło arenę walki z ogromną przewagą nieprzyjaciela
, toteż oddziały powstańcze wycofały się na rozkaz , aby dalej walczyć w Śródmieściu
i na Czerniakowie. Publikacja obejmuje wykaz miejsc pamięci udokumentowany
zdjęciami Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945", 1999, wyd. 1, format
B 5, s. 103, ilustracje, oprawa twarda foliowana, ISBN 83-87545-18-X , cena det. 14 zł.

3. Juliusz Kulesza – STARÓWKA

    Książka o charakterze przewodnika historycznego dotyczącego
terytorialnie Starego Miasta i okalającej go od północy dzielnicy nowomiejskiej
obecnie zwanej Nowym miastem przedstawia bohaterski czyn powstańczy obrońców
każdego niemal domu , będącego symbolicznym sanktuarium stolicy.      Fundacja "Warszawa Walczy
1939-1945" , 1999 , wyd. 1 , format B 5 , s. 215 , ilustracje / zdjęcia
archiwalne i współczesne miejsc pamięci narodowej / oprawa twarda foliowana ,
ISBN 83-87545-20-1 , cena det. 15 zł.

4. Lesław M. Bartelski- GETTO

    Książka przedstawia tragiczne dzieje warszawskiego getta
podczas powstania w 1943 r. poprzedzona jest wstępem informującym o prawach ,
roli narodu żydowskiego w przedwojennej Polsce , podkreślającym duże walory
organizacyjne i kulturowe tego narodu. Przewodnik po miejscach walk i pamięci
czasu okupacji i powstania w gettcie w ujęciu alfabetycznym ulic opracowali
Juliusz Powałkiewicz i Jan Jagielski.     
Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" , 1999 , wyd. 1 , format
B 5 , s. 191 , ilustracje / zdjęcia archiwalne , współczesne , plan , zdjęcie
lotnicze / , oprawa twarda foliowana , ISBN 83-37545-24-4 , cena det. 16 zł.

5. Karol Mórawski , Krzysztof Oktabiński , Lidia Świerczek - WOLA
    Książka prezentuje niezwykle krwawe działania powstańcze na
Woli , utrwalając zryw niepodległościowy tysięcy bezimiennych żołnierzy oraz
ludności cywilnej. Zestawienie alfabetyczne ulic w aspekcie wydarzeń
powstańczych czyni publikację doskonałym przewodnikiem historycznym.      Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945", 2000 , wyd. 2 poprawione i uzupełnione , format B 5, oprawa
twarda foliowana , s. 229 , ISBN 83-87545-26-0 , cena det. 14 zł.

6. Jerzy Pawlak - NAD WARSZAWĄ

    Książka jest poświęcona walce polskich lotników w obronie
Warszawy we wrześniu 1939 r. oraz lotniczej pomocy dla powstańczej Warszawy w
1944 r. ze strony polskich i alianckich załóg samolotów.      Fundacja "Warszawa Walczy
1939-1945" , 2000 , wyd. 1 , format B 5 , s. 181, ilustracje, oprawa
twarda foliowana , ISBN 83-87545-36-8 , cena det. 12 zł.

7. IzabellaMaliszewska, Stanisław Maliszewski - ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOCNE

    Książka o charakterze przewodnika historycznego obejmuje lata
1939-1945. Poświęcona jest walkom powstańczym na obszarze Śródmieścia
Północnego , którego zasięg terytorialny wyznaczała linia frontu / od południa
- Al. Jerozolimskie , od zachodu - ul. Towarowa i Wronia , od północy -
Grzybowska i Królewska , od wschodu - Nowy Świat / . Jeden z rozdziałów
poświęcony jest poezji powstańczej prezentowanego rejonu.      Fundacja "Warszawa Walczy
1939-1945" , 2000 , wyd. 1 , format B 5, s. 199, ilustracje,  plany , oprawa twarda foliowana , ISBN
83-87545-32-5 , cena det. 15 zł.

 8. Izabella Maliszewska, Stanisław Maliszewski - ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE
    Książka poświęcona jest walkom powstańczym na południe od Al.
Jerozolimskich , które w okresie powstania rozdzieliły dzielnicę śródmiejską na
dwie części połączone wąską nitką przekopu. Ma ona charakter przewodnika
historycznego. Jeden z rozdziałów poświęcony jest  poezji powstańczej z tego rejonu.     Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945", 2001 , wyd. 1 , format B 5 , s. 214,
ilustracje,  oprawa twarda foliowana , ISBN 83-87545-42-2, cena det. 15 zł.

9. Stanisław Kopf - WYROK NA MIASTO

    Książka bogato ilustrowana wprowadza czytelnika w czasokres po upadku
Powstania Warszawskiego , kiedy nastąpiła totalna zagłada miasta. Przedstawia
również dramatyczne losy ludzi przebywających w obozie w Pruszkowie.      Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" , 2001 , wyd. 1 , format B 5 , s. 132 , ilustracje / zdjęcia kolorowe miejsc pamięci/,
oprawa twarda foliowana , ISBN 83-87545-54-6 , cena det. 10 zł

 10. Karol Mórawski , Lidia Świerczek- CZERNIAKÓW

      Książka przedstawia zarówno bohaterskie , jak i martyrologiczne
wydarzenia z okresu Powstania Warszawskiego na Czerniakowie , który pod  względem organizacyjnym wchodził w skład 2
rejonu I Obwodu Armii Krajowej - Śródmieście. Terytorialnie obszar Czerniakowa
wyznaczały : wiadukt Mostu Poniatowskiego - na północy , ul. Łazienkowska - na
południu , skarpa wiślana - na zachodzie i brzeg Wisły - na wschodzie.      Fundacja "Warszawa Walczy
1939-1945" , 2001 , wyd. 1 , format B 5 , s. 141 , ilustracje / zdjęcia
archiwalne i współczesne / , oprawa twarda foliowana , ISBN 83-87545-37-6 ,
cena det. 10 zł.

11. Stanisław Kopf - MUZY TAMTYCH DNI

      Bogato ilustrowana książka eksponuje z dużym walorem artystycznym zagadnienia twórcze
w różnych dziedzinach kultury / muzyka , poezja , teatr / , które również były
orężem walki powstańczej w obronie Warszawy jako "Milczące Muzy".
      Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" ,2002 , wyd. 2 , format B 5  s. 207 , ilustracje
/ zdjęcia, emblematy, nuty /, oprawa twarda foliowana, ISBN 83-87545-59-7,
cena det. 16 zł.

 12. Lesław M. Bartelski- PRAGA

       Książka o charakterze przewodnika historycznego poprzedzona
interesującym wstępem z dziejów Pragi obejmującym tragiczne dzieje walk
powstańczych na obszarze prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy. Praga należała do VI
okręgu Armii Krajowej Warszawa. Publikacja jest drugą edycją wydawniczą tego
rejonu , który w literaturze nie doczekał się obszerniejszego opracowania.      Fundacja "Warszawa Walczy1939-1945" , 2002 ,wyd. 2 uzupełnione , format B 5 , s. 190 , ilustracje
/ plany , zdjęcia archiwalne i współczesne miejsc pamięci / , oprawa twarda
foliowana , ISBN 83-87545-43-0 , cena det. 12 zł.

13. Józef Kazimierz Wroniszewski- OCHOTA - OKĘCIE

      Książka w konwencji przewodnika historycznego podzielona jest
na dwie części. Pierwsza prezentuje rys historyczny z lat 1939-1944 Ochoty i
Okęcia , zaś druga - katalogowa przedstawia opis konkretnych miejsc pamięci.
Rozdzielne potraktowanie dzielnic podyktowane jest odrębną konspiracją i
powstańczymi zadaniami wojskowymi obwodów.     
Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" , 2002 , wyd. 1 , format
B 5 , s. 175 , ilustracje / kolorowe zdjęcia miejsc pamięci, plany /, oprawa
twarda foliowana, ISBN 83-87545-27-9, cena det. 10 zł.

 14. Lesław M. Bartelski- OBROŻA

      Książka o charakterze przewodnika historycznego wprowadza czytelnika w działania
powstańcze na obszarze okalającym Warszawę - VII Obwodu Okręgu Warszawskiego AK
noszącego kryptonim "Obroża". Obwód ten przekazując ze swoich
szeregów 1200 dobrze wyszkolonych , uzbrojonych żołnierzy był olbrzymim
wsparciem dla walczącej Warszawy.     
Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" , 2002 , wyd. 1 , format
B 5 , s. 282 , ilustracje / kolorowe zdjęcia miejsc pamięci , plany /, oprawa
twarda foliowana , ISBN 83-87545-70-8, 
cena det. 12 zł.

15. Stanisław Kopf - POWSTAŃCY W OBOZACH JENIECKICH

      Bogato ilustrowana książka prezentuje dzieje powstańców -
jeńców w różnych obozach na terenie III Rzeszy. Eksponuje trudną rolę kobiet ,
które zostały jeńcami. Przedstawia nadto ewakuację szpitali i miejsc sanitarnych
oraz ciężką pracę przymusową zw. komenderówką.      Fundacja "Warszawa Walczy
1939-1945" , 2003 , wyd. 1 , format B 5, s. 148, ilustracje,  oprawa twarda foliowana , ISBN 83-87545-70-8, cena det. 10 zł.

16. Tymoteusz Duchowski, Juliusz Powałkiewicz – KANAŁY

      Książka poprzedzona wstępem z historii warszawskich kanałów
podkreśla unikatowy w skali światowej system kanalizacji miejskiej wykorzystany
poprzez specjalne grupy łączności do koordynacji działań bojowych w okresie
Powstania Warszawskiego. Pozycja eksponuje szczególną rolę przewodników w
kanałach , którą niejednokrotnie pełniły dziewczęta z AK , tzw.
"kanalarki".      Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945", 2003 , wyd. 1 , format B 5 , s. 235 ,
ilustracje / szkice przedstawiające trasy kanałów oraz włazy do nich /, oprawa
twarda foliowana, ISBN 83-87545-28-7 , cena det. 15 zł.

17. Stanisław F. Ozimek- POCZTA POWSTAŃCZEJ WARSZAWY

      Przedstawiająca działalność poczty powstańczej książka oparta
jest na wieloletniej kwerendzie autora poszukującego rekwizytów tego
zagadnienia. Poprzedzona wstępem opiewającym tradycję poczty w powstaniach
narodowych , obejmuje narodziny i działalność poczty polowej Powstania
Warszawskiego na obszarze Śródmieścia i Mokotowa. Książka jest bogato
ilustrowana rekwizytami poczty powstańczej.     
Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" , 2003 , wyd. 1 , formatB 5, s. 309, ilustracje,  mapy , oprawa twarda foliowana , ISBN 83-87545-81-3 , cena det. 12 zł

18. Lesław M. Bartelski- MOKOTÓW

      Książka poprzedzona ciekawym wstępem z dziejów Mokotowa na
przestrzeni wieków ma charakter literacko-historyczny. Uzupełniona jest
przewodnikiem po miejscach pamięci oraz planami akcji powstańczej. Książka
przedstawia bohaterskie walki zbrojne na terenie dzielnicy należącej do V
Obwodu AK. Podkreśla znaczącą rolę kanałów w komunikacji dzielnicy.      Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945", 2004 , wyd. 1 , format B 5 , s. 251 , ilustracje / zdjęcia
archiwalne, współczesne - miejsc pamięci /, oprawa twarda foliowana, ISBN
83-11-09806-9, cena det. 13 zł.

19. Stanisław Kopf - POWSTAŃCZE SŁUŻBY SANITARNE

      Książka wieńcząca twórczość autora dotkniętego ciężką chorobą
jest wyrazem dziękczynienia służbie sanitarnej Powstania Warszawskiego , którą
tworzyły harcerki, studentki , ochotniczki , sanitariuszki oraz bohaterscy
lekarze.      Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" , 2004 , wyd. 1 , format B 5, s. 162, ilustracje,
  oprawa twarda foliowana , ISBN 83-11-09806-9, cena det. 10 zł.

 20. Książka pod redakcją Bronisława Trońskiego - HEROIZM LUDZI I MIASTA

      Książka przedstawia wspomnienia uczestników Powstania
Warszawskiego , ich wielką różnorodność zaskakujących przeżyć , których
dominantą było umiłowanie wolności i niepodległości. Godny podkreślenia jest
autentyzm przeżyć niejednokrotnie pisanych podczas Powstania , dlatego też nie
poczyniono prób ich literackiego korygowania.      Fundacja "Warszawa Walczy
1939-1945" , 2004 , wyd. 1 , format B 5 , s. 222 , ilustracje / archiwalne
zdjęcia / , oprawa twarda foliowana , ISBN 83-11-09885-9 , cena det. 12 zł.

21. Maria Machowska - VIRTUTI NA HABITACH    

      Książka poprzedzona słowem wstępnym biskupa polowego Wojska
Polskiego gen. Tadeusza Płoskiego podejmuje zagadnienia dotyczące zaangażowania
zgromadzeń zakonnych tak żeńskich, jak i męskich w okresie okupacji , ze
szczególnym uwzględnieniem Powstania Warszawskiego.      Fundacja "Warszawa Walczy
1939-1945" , 2005 , wyd. 1 , format B 5, s. 158, ilustracje,  oprawa twarda foliowana , ISBN 83-11-10143-4, cena det. 10 zł.

22. Książka pod redakcją Ireny Łukaszewskiej-Bułat - DROGA POWROTNA

      Publikacja prezentuje zbiór wspomnień żołnierzy - uczestników
Powstania Warszawskiego z 6 zgrupowań walczących na Żoliborzu w okresie od
kapitulacji Powstania do powojennej rzeczywistości. Droga do Ojczyzny wielu
autorów wspomnień wiodła przez obozy jenieckie , a powrót do normalności trwał
niekiedy bardzo długo.      Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" , 2005 ,
wyd. 1 , format B 5 , s. 254 ,ilustracje archiwalne i kolorowe miejsc pamięci , oprawa twarda foliowana
ISBN 83-11-10218-X , cena det. 12 zł.

23. Juliusz Powałkiewicz- BROŃ KONSPIRACYJNA

      Publikacja poświęcona jest jednemu z najbardziej zagrożonych odcinków działalności
konspiracyjnej , jaką była produkcja broni w czasie okupacji. Praca opatrzona
jest bogatym materiałem ikonograficznym.     
Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945", 2006, wyd. 1, format B 5, s.
238, ilustracje archiwalne i kolorowe miejsc pamięci, oprawa twarda foliowana,
ISBN 83-11-10548-0, cena det. 12 zł.

24. Piotr Rozwadowski -WOJSKO POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

      Publikacja jest próbą usystematyzowania wiedzy o strukturze,
dowodzeniu i składzie osobowym całości polskich sił zbrojnych w czasie
Powstania Warszawskiego, ukazując zmienność w czasie tych elementów, począwszy
od zarysowanych we wstępie lat 1939-1944, poprzez godzin ,,W", po zmiany
następujące w trakcie trwania walk.     
Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945", 2006, wyd. 1, format B 5, s.
224, schematy, fotokopie dokumentów, oprawa twarda foliowana, ISBN 10:
83-11-10571-5, cena det. 12 zł.

25. Waldemar Grabowski- PAŃSTWO POLSKIE WYCHODZI Z PODZIEMI

      Książka jest pierwszą próbą objęcia całości tematu organizacji i działania cywilnych
struktur państwowych w czasie Powstania Warszawskiego w formie odrębnej
publikacji. Dotychczas publikowane teksty na ten temat są fragmentami większej
całości albo mniejszymi artykułami.      
Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945", 2007, wyd. 1, format B 5, s.
272, zdjęcia przedstawicieli PPP, fotokopie dokumentów, oprawa twarda
foliowana, ISBN: 978-83-11-10882-0, cena det. 14 zł.

26. Stanisław F. Ozimek- MEDIA WALCZĄCEJ WARSZWY

      Publikacja ukazuje tzw. II frontu Powstania Warszawskiego, jaki tworzyły m.in. media,
spełniające ważną rolę komunikacji społecznej w zakresie mobilizacji
patriotyczno-obywatelskiej i przekazu informacyjno-propagandowego. Ten
"kulturowy front" tworzyły: prasa powstańcza, radiostacja AK
"Błyskawica" oraz kronika filmowa. Autor uzasadnia tezę, że media w
Powstaniu Warszawskim były fenomenem kulturowym w dziejach walki i oporu
okupowanej Europy w czasie II wojny światowej.       Fundacja ,,Warszawa Walczy
1939-1945", 2007, wyd. 1, format B 5, s. 304, zdjęcia archiwalne, kolorowe
fotokopie wydawnictw, oprawa twarda foliowana, ISBN: 978-83-11-10875-2, cena
det. 12 zł.

27. Piotr Rozwadowski, Aneta Ignatowicz - BOJE O WARSZAWĘ

      Publikacja obejmuje działania militarne związane bezpośrednio ze stolicą Polski w okresie
II wojny światowej w świetle najnowszych badań. Skupia się na obronie w 1939
r., okresie okupacji, Powstaniu Warszawskim oraz oswobodzeniu stolicy.
Przedstawia bilans wojennych strat stolicy Polski. Obok danych faktograficznych
książka zawiera relacje, wspomnienia, fragmenty pamiętników, prasy i audycji
radiowych.       Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945", 2007, wyd. 1,
format B 5, s. 224, zdjęcia archiwalne, kolorowe fotokopie plakatów, dokumentów
, oprawa twarda foliowana, ISBN 978-83-11-10780-9, cena det. 12 zł.

28. Tadeusz Mrówczyński- GRUPA BEMA AK

       PublikacjaTadeusza Mrówczyńskiego jest monografią oddziału powstańczego
pisana z perspektywy jej żołnierza, który przez 30 lat gromadził materiały do swej
pracy. Autor bardzo szeroko wykorzystuje dokumenty, relacje i wspomnienia
uczestników walk, co przy zwięzłości stylu, dbałości o szczegóły, a zarazem
unikaniu formułowania własnych sądów daje efekt "historii oglądanej z
bliska", jak określił podobny typ narracji uznany historyk Polskiego
Państwa Podziemnego i AK T. Strzembosz. Książka zawiera bogaty serwis zdjęć
żołnierzy oddziału.      Fundacja
,,Warszawa Walczy 1939-1945", 2008, wyd. 1, format B 5, s. 272, zdjęcia
archiwalne i kolorowe miejsc pamięci, schematy, fotokopie dokumentów, oprawa
twarda foliowana, ISBN: 978-83-11-11261-2, cena det. 12 zł.

29. Marek Ney-Krwawicz- POWSTANIE PRZED POWSTANIEM

      Publikacja uznanego badacza dziejów Polskiego Państwa Podziemnego
, podejmuje ważny i mało znany aspekt planowania i przygotowania walk powstańczych
w Warszawie. Stanowi ona próbę osadzenia Powstania Warszawskiego
w ciągu polskiej myśli powstańczeji i wpasowania tej myśli w strategiczne planowanie aliantów zachodnich.
Książka napisana jest w przystępny sposób, bez zbędnego przeładowania aparatem
naukowym.      Fundacja ,,Warszawa Walczy1939-1945", 2008, wyd. 1, format B 5, s. 230,
zdjęcia archiwalne, fotokopie dokumentów, oprawa twarda foliowana,
ISBN: 978-83-11-11319-0, cena det. 12 zł.

30. Andrzej Gładkowski- KOTWICA WALCZĄCA

      Publikacja jest  pierwszym, tak szerokim opracowaniem tematu mającego szczególną
wartość historyczną i moralną dla pokoleń Polaków. Składa się ona  z dwóch,
wyodrębnionych części: tekstowej i ikonograficznej. Część tekstowa, o
charakterze popularno-naukowym napisana jest przystępnym dla szerokich kręgów
czytelników językiem. Bogata ikonografia odnosi się głównie do czasów okupacji,
ale także nawiązuje do przejmowanych przez Siły Zbrojne RP tradycji AK.       Fundacja ,,Warszawa Walczy1939-1945", 2008, wyd. 1, format B 5, s. 120, zdjęcia archiwalne i
kolorowe miejsc pamięci, oprawa twarda foliowana z obwolutą, ISBN:
978-83-11-11423-4, cena det. 14 zł.

31. Aneta Ignatowicz - TAJNA OŚWIATA I WYCHOWANIE W OKUPOWANEJ
WARSZAWIE                                  
      Publikacja  jest wyrazem hołdu dla zbiorowego bohatera,
jakim było środowisko nauczycielskie zaangażowane w tajnej pracy oświatowej.
Książka uwzględnia wszystkie poziomy: od przedszkola do szkolnictwa
akademickiego. Wyodrębnia działalność wychowawczą, propagandową i naukową.
Ukazuje straty materialne i osobowe. Zawiera aneksy porządkujące i wzbogacające
omawiana problematykę.      Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945", 2009, wyd. 1, format B 5,
s. 200, zdjęcia archiwalne i kolorowe, oprawa twarda foliowana, ISBN: 978-83-11-11573-6, cena
det. 12 zł.

32. Książka pod redakcją Jerzego Kłoczowskiego - POWSTANIE NA MOKOTOWIE. RELACJE
DOWÓDCÓW                                                                                  

      Publikacja składa się z tekstów źródłowych dowódców Powstania na Mokotowie: ppłk Stanisława
Kamińskiego ,,Daniela" oraz ppłk Józefa Rokickiego ,,Karola",
poprzedzonych obszernym wstępem prof. J. Kłoczowskiego - żołnierza Powstania na
Mokotowie. Autor wstępu prezentuje sylwetki obu dowódców, opisuje historię
powstania obu tekstów i późniejsze ich losy, wnikliwie ukazuje obraz walk na
Mokotowie, wyłaniający się z obydwu relacji. Publikacja w istotny sposób
wzbogaca wiedzę na temat walk powstańczych na Mokotowie, który, po zdobyciu
Sadyby i Sielec, był największą powstańczą dzielnicą. Książka opatrzona wieloma
szkicami, obrazującymi przebieg walk na Mokotowie.       Fundacja ,,Warszawa Walczy
1939-1945", 2009, wyd. 1, format B 5, s. 232, szkice i schematy, oprawa
twarda foliowana, ISBN: 978-83-11-11522-4, cena det. 14 zł.

33. Juliusz Kulesza - ,,ŻYRAFA" PRZECIW ,,PANTEROM"

      Publikacja jest pierwszą monografią tego, jednego z sześciu
 powstańczych zgrupowań żoliborskich. Autor ma w swoim dorobku wiele
publikacji poświęconych Powstaniu Warszawskiemu, w tym ,,Starówka - Warszawskie
Termopile 1944" a także wydana w br. wspólnie z E. Baranowskim książka
,,Bankowe szańce". Publikacja oparta na szerokiej bazie źródłowej,
wnikliwie przedstawia przedpowstaniowe i powstaniowe dzieje tej żoliborskiej
struktury AK.       Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945", 2010, wyd. 1, format B 5, str. 294,
zdjęcia archiwalne i kolorowe miejsc pamięci, oprawa twarda foliowana, ISBN: 978-83-89205-20-9,
cena det. 14 zł.

34. Piotr Rozwadowski, AnetaIgnatowicz- DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA  POLSKICH ORGANIZACJI PODZIEMNYCH                                                                  
      Publikacja jest całościowym opracowaniem tego problemu dotyczącym Warszawy czasu wojny.
Obejmuje ona działania informacyjne i propagandowe zarówno na ludność cywilną,
okupanta, jak i wzajemnie zwalczające się główne nurty polskiej konspiracji.
Autorzy ukazują funkcjonowanie struktur odpowiedzialnych za kierunki działań i
treści informacji i propagandy w szerokim kontekście społecznym i politycznym,
co zwiększa walory poznawcze i edukacyjne publikacji.       Fundacja ,,Warszawa Walczy
1939-1945", 2010, wyd. 1, format B 5, str. 248, zdjęcia archiwalne oraz
kolorowa wkładka plakatów i prasy, oprawa twarda foliowana, ISBN: 978-83-89205-40-7,
cena det. 12 zł.

35. Andrzej Gładkowski - MOTORYZACJA W KONSPIRACJI

      Publikacja przedstawia mało dotychczas znany aspekt działalności konspiracyjnej Polskiego
Państwa Podziemnego, tj. wykorzystanie w akcjach zbrojnych elementu techniki i
związanych z tym specyficznych zagadnień logistycznych. Autor rozwijając temat
do wybuchu Powstania Warszawskiego, daje cenne uzupełnienie wcześniejszych
publikacji dr J. Tarczyńskiego skupiających się na samym okresie Powstania.
Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, 2011, wyd. 1, format B 5, str. 304,
zdjęcia archiwalne w tekście i kolorowe, oprawa twarda foliowana, ISBN: 978-83-89205-97-1,  14 zł.

36. Waldemar Grabowski- SZEFOSTWO BIUR WOJSKOWYCH KOMENDY
GŁÓWNEJ ZWZ- AK                                                                                         

  Publikacja przedstawia struktury organizacyjne, personel oraz zakres działania tej, jak do
tej pory, jednej z mniej znanych formacji funkcjonujących w latach II wojny
światowej, która, zgodnie z meldunkiem gen. T. Bora-Komorowskiego, w 1943 r.
liczyła ok. 15 tys. ludzi. Książka zawiera bogaty materiał ilustracyjny,
schematy organizacyjne biur oraz szereg niepublikowanych dotychczas dokumentów.
Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, 2011, wyd. 1, format B 5, str. 408,
zdjęcia archiwalne w tekście, schematy, zestawienia, bogata bibliografia i przypisy,
oprawa twarda foliowana, ISBN: 978-83-89205-86-5,  12 zł.

37. Henryk Stańczyk – 1 ARMIA WP W WALKACH O WARSZAWĘ

      Autor, opierając się na bogatym materiale źródłowym starał
się przedstawić bez ideologicznego obciążenia, zaniechany przez historyków od
lat temat. W przejrzystym wywodzie, ze znawstwem historii, w tym głęboką
znajomością działań bojowych Wojska Polskiego i łatwością w operowaniu
terminologią fachową i specjalistyczną, książka ukazuje złożoność uwarunkowań
działania 1 Armii WP w walkach o wyzwolenie Warszawy. W wiodących dla tematu
rozdziałach prof. H. Stańczyk nie podejmując bezpośrednich polemik, jedynie
siłą faktów rozwiewa szereg funkcjonujących dotychczas mitów wytworzonych przez
historyków często na polityczne zamówienie. Fundacja „Warszawa Walczy 1944-1945”, 2011, wyd. 1, format B5, str. 185, zdjęcia archiwalne w tekście, schematy, bogata bibliografia i
przypisy, oprawa twarda foliowana, ISBN: 978-83-89205-56-8,  12 zł.

38. Piotr Matusak – PRZEMYSŁ W POWSTANIU WARSZAWSKIM

  Publikacjastanowi ważny element badań nad dziejami Powstania  Warszawskiego, tym bardziej, że jak dotąd nie powstała żadna solidnie napisana monografia tego tematu. Lukę tę stara się
wypełnić prof. dr  hab. Piotr Matusak,znawca problematyki Polskiego Państwa Podziemnego oraz Powstania Warszawskiego, mający w swoim dorobku wiele wartościowych opracowań i artykułów naukowych.
Praca powstała w oparciu o materiały archiwalne, drukowane źródła i  literaturę przedmiotu.
Uzupełniają ją aneksy, dokumenty źródłowe i ikonografia. Fundacja „Warszawa Walczy 1944”,
2012, wyd. 1, format B5, str. 478, zdjęcia archiwalne w tekście, kopie dokumentów, bogata
bibliografia i przypisy, oprawa twarda foliowana, ISBN: 978-83-89205-62-9, 14 zł.
Wydanie publikacji współfinansowali:

  • Miasto Stołeczne Warszawa
  • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 39. Tadeusz Kondracki- MOC DUCHA WYTRWANIA

Publikacja utrwala epepeję stolicy, stawiającej przez kilka tygodni zacięty opór w krwawych walkach z najeźdźcą niemieckim, stanowiąc przykład dla wielu innych miast i ognisk oporu. Autor wychodzi dalej poza militarne aspekty obrony stolicy w 1939 r. Ukazuje  w interesujący sposób warunki życia codziennego umęczonych wojną mieszkańców Warszawy, analizuje i dokumentuje postawy mieszkańców miasta, wspierających walczące w obronie stolicy oddziały wojskowe, znoszących z determinacją warunki życia w codziennym zagrożeniu. Książka stanowi ważny i cenny wkład do dziejów militarnych Warszawy, uzupełniając polską historiografię wojskową w tym obszarze. Praca zawiera elementy nowatorskie, podejmuje wiele mniej znanych epizodów z dziejów walk w obronie stolicy w 1939 r.

Wydanie książki współfinansowali: Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Cena egz. - 15 zł.

40. Piotr Matusak  „STRAŻ POŻARNA”

             Publikacja jest monografią zaangażowania polskich strażaków w ruchu oporu, w tym w Powstaniu Warszawskim. Poszerza ona stan badań nad historią Warszawy w dramatycznych dla niej momentach dziejowych 1939-1945. Dobra narracja książki, wiele przykładów ofiarności poszczególnych osób i całych oddziałów nadają jej duże walory edukacyjno-wychowawcze.

      Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, 2014, wyd. 1, str. 455, zdjęcia archiwalne w tekście, kopie dokumentów, indeks osobowy, bibliografia i przypisy, oprawa twarda foliowana, ISBN 978-83-89205-37-7. Wydanie współfinansowali: Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Cena- 15 zł.

  41. Tadeusz Kondracki „TO ULICA SKARYSZEWSKA”

             Publikacja poświęcona jest mało znanym dziejom obozu przejściowego nr 1 (dulagu), zlokalizowanego na terenie szkoły przy ul. Skaryszewskiej 8, do którego zwożono głównie ofiary ulicznych łapanek, przetrzymywanych tam i wywożonych na roboty do Rzeszy. Oparta na podstawie nieznanych wcześniej materiałów wspomnieniowych i relacji, zgromadzonych w latach 70. XX wieku w izbie pamięci szkoły mieszczącej się w gmachu dawnego obozu. Uporządkowane i opracowane relacje o wysokiej wartości dokumentacyjnej składają się na przejmujący obraz losów ludzi, którzy przeszli przez „Skaryszewską”.

      Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, 2015, wyd. 1, str. 270, zdjęcia archiwalne w tekście, wkładka zdjęć kolorowych, indeks osobowy, bibliografia i przypisy, okładka twarda foliowana, ISBN 978-83-89205-58-2. Wydanie współfinansowali: Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Cena – 16 zł

 

Dokumentujemy bohaterstwo żołnierzy w walkach o wolność i niepodległość Polski, krzewimy tradycje niepodległościowe oraz upowszechniamy wiedzę o bohaterach walk i miejscach pamięci.

Szkołom i instytucjom wychowawczym publikacje z cyklu wydawniczego ,,Warszawskie Termopile” przekazujemy bezpłatnie.