Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" powstała w 1988 r., stawiając sobie za cel dokumentowanie i popularyzowanie w społeczeństwie, historii walki narodu polskiego w obronie stolicy w czasie II wojny światowej. Myślą przewodnią Fundacji było stworzenie monumentalnego wydawnictwa, które uwzględniałoby najnowsze wyniki badań naukowych, utrwalając przy tymw jak najszerszym stopniu relacje żyjących jeszcze uczestników tamtych wydarzeń. Ta idea została zrealizowana w 6-tomowej Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego.

Idea Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego znalazła wsparcie tak w kręgach naukowych, jak i w środowiskach powstańczych. W tworzenie Encyklopedii zaangażowało się wielu wybitnych historyków polskich, najczęściej uczestników Powstania, jakprof. Aleksander Gieysztor, prof. Władysław Bartoszewski, prof. Marian M. Drozdowski - członkowie Rady Naukowej w początkowym okresie jej powstawania oraz członkowie Rady Naukowej encyklopedii, którym przyszło zwieńczyć dzieło: prof. Jerzy Kłoczowski - przewodniczący, prof Andrzej Ajnenkiel. prof. Ryszard Kiersnowski, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Janusz Tazbir. Współwydawcą encyklopedii, mającym duży wpływ na jej poziom edytorski, było doświadczone wydawnictwo Bellona S.A.

Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" oraz Bellona S.A. wyróżnione zostały w 2007 r. za edycję "Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego" przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej nagrodą Klio I stopnia w kategorii varsaviana za wybitny wkład w popularyzację historii.

Mamy nadzieję, że publikując "Wielką Ilustrowaną Encyklopedię Powstania Warszawskiego" wnieśliśmy swój wkład w upamiętnienie czynu powstańczego w społeczeństwie i złożyliśmy hołd żołnierzom Powstania..

Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego

1) Tom 1 – Działania zbrojne, stron 730, format A4, okładka
granatowe płótno, ISBN: 63-11-09261-3, cena 55 zł.

2) Tom 2 – Polityka, kultura, społeczeństwo, stron 480,
format A4, okładka granatowe płótno, ISBN: 83-11-09261-3,  cena 47 zł.

3) Tom 3, część I - Kronika 1 VIII-2 IX 1944, stron 567,
format A4, okładka granatowe płótno, ISBN:83-11-09261-3, cena 46 zł.

4) Tom 3, część II – Kronika 3 IX – 5 X 1944, stron 831,
format A4, okładka granatowe płótno, ISBN: 83-11-09261-3, cena 44 zł.

5) Tom 4 – Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari -
Powstanie Warszawskie, pacjenci szpitali powstańczych, jeńcy wojenni- żołnierze
Powstania Warszawskiego, stron 659, format A4, okładka granatowe płótno, ISBN:
83-87224-00-6, cena 27 zł.

6). Tom 5 – wykaz uczestników-żołnierzy Powstania
Warszawskiego A-Ko, stron 368, format A4, ISBN: 83-11-09261-3, cena 42 zł.

7).  Tom 6 – wykaz
uczestników-żołnierzy Powstania Warszawskiego Kr-Ż, stron 866, format A4, ISBN:
83-11-09261-3, cena 49 zł.

8).  Suplement do Wielkiej Ilustrowanej
Encyklopedii Powstania Warszawskiego.

Po wydaniu 5 i 6 tomu do redakcji szerokim strumieniem
napływać zaczęły uzupełnienia i sprostowania. Dzięki temu udało się ustalić
ponad 2000 nowych nazwisk oraz uzupełnić bądź sprostować dane 5000 osób. Zbiór
wszystkich nazwisk, nie występujących w pierwszym wydaniu, oraz tych
powstańców, których dane uległy istotnym modyfikacjom (np. zmiana imienia, daty
urodzenia, przydziału, śmierci itp.) publikujemy w tradycyjnej „papierowej”
wersji suplementu książkowego. Do suplementu dołączona jest płyta, która
zawiera wznowienie obu tomów biograficznych (5 i 6) Wielkiej Ilustrowanej
Encyklopedii Powstania Warszawskiego oraz zapis publikowanego właśnie
suplementu. Płyta stanowi dodatek i 
otrzymają ją Państwo bezpłatnie. Format A4, stron 173, cena 12 zł.